EkumenickýMicheáš1,6

Micheáš 1:6

Zo Samárie urobím tros­ky, pole zmením na vinoh­rad. Jej kamene po­hádžem do doliny a ob­nažím jej zá­klady.


Verš v kontexte

5 Všet­ko toto je pre Jákobovu vinu a pre hriechy domu Iz­raela. Kto je vina Jákoba? Či nie Samária? Kto sú výšiny Jud­ska? Či nie Jeruzalem? 6 Zo Samárie urobím tros­ky, pole zmením na vinoh­rad. Jej kamene po­hádžem do doliny a ob­nažím jej zá­klady. 7 Všet­ky jej tesané mod­ly budú roz­bité a všet­ky jej dary za smils­tvo budú spálené v ohni. Všet­ky jej mod­ly spus­toším, lebo si to na­z­hromaždila z darov za smils­tvo, a tak sa opäť zmenia na dary za smils­tvo.

späť na Micheáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

6 Ale ob­rátim Samáriu na hromadu roz­valín na poli, mies­tom na vy­sadenie vinice a po­mecem jej kamene do doliny a od­kryjem jej zá­klady.

Evanjelický

6 Samáriu zmením na pole trosiek, na mies­to pre vinicu; jej kamene zrútim do údolia a ob­nažím jej zá­klady.

Ekumenický

6 Zo Samárie urobím tros­ky, pole zmením na vinoh­rad. Jej kamene po­hádžem do doliny a ob­nažím jej zá­klady.

Bible21

6 „Pro­to Sa­maří ob­rátím v kupu sutin, místo vhodné tak pro vinici. Její ka­me­ny svalím do údolí, obnažím její zákla­dy.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček