EkumenickýMatúš9,9

Matúš 9:9

Evanjelium podľa Matúša

Keď Ježiš od­tiaľ od­išiel, videl na col­nici sedieť is­tého človeka, ktorý sa volal Matúš. Po­vedal mu: Na­sleduj ma! Matúš vstal a išiel za ním.


Verš v kontexte

8 Keď to videli zá­stupy, zmoc­nila sa ich bázeň a oslavovali Boha, že dal takúto moc ľuďom. 9 Keď Ježiš od­tiaľ od­išiel, videl na col­nici sedieť is­tého človeka, ktorý sa volal Matúš. Po­vedal mu: Na­sleduj ma! Matúš vstal a išiel za ním. 10 Keď po­tom stoloval v dome, prišli ta aj mnohí col­níci a hriešnici a stolovali s ním a s jeho učeník­mi.

späť na Matúš, 9

Príbuzné preklady Roháček

9 A keď išiel od­tiaľ Ježiš, videl človeka menom Matúša, sedieť na cle a po­vedal mu: Poď za mnou! A vstal a išiel za ním.

Evanjelický

9 Keď Ježiš od­chádzal od­tiaľ, videl človeka menom Matúš sedieť na col­nici, a po­vedal mu: Na­sleduj ma! A on vstal a na­sledoval Ho.

Ekumenický

9 Keď Ježiš od­tiaľ od­išiel, videl na col­nici sedieť is­tého človeka, ktorý sa volal Matúš. Po­vedal mu: Na­sleduj ma! Matúš vstal a išiel za ním.

Bible21

9 Cestou od­tud Ježíš uvi­děl člověka jménem Ma­touš, jak sedí v celnici. Ře­kl mu: „Po­jď za mnou,“ a on vstal a šel za ním.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček