EkumenickýMatúš8,29

Matúš 8:29

Evanjelium podľa Matúša

Zrazu vy­krík­li: Čo ťa do nás, Boží Syn? Prišiel si nás sem trápiť pred určeným časom?


Verš v kontexte

28 Keď prišiel na druhý breh do gadar­ského kraja, vy­beh­li proti nemu dvaja po­sad­nutí, ktorí vy­šli z hrobových jas­kýň. Tak zúrili, že sa ni­kto ne­od­vážil prej­sť po tej ces­te. 29 Zrazu vy­krík­li: Čo ťa do nás, Boží Syn? Prišiel si nás sem trápiť pred určeným časom? 30 Obďaleč sa pás­la veľká črieda svíň.

späť na Matúš, 8

Príbuzné preklady Roháček

29 A hľa, kričali a hovorili: Čo máme s tebou, Ježišu, Synu Boží? Prišiel si sem pred časom nás trápiť?

Evanjelický

29 A hľa, zvriesk­li: Čo Ťa do nás, Synu Boží? Prišiel si sem, aby si nás pred čas­ne mučil?

Ekumenický

29 Zrazu vy­krík­li: Čo ťa do nás, Boží Syn? Prišiel si nás sem trápiť pred určeným časom?

Bible21

29 Za­ča­li křičet: „Co je ti po nás, Boží Synu? Přišel jsi nás předčasně trýznit?“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček