EkumenickýMatúš7,6

Matúš 7:6

Evanjelium podľa Matúša

Nedávaj­te, čo je sväté, psom a nehádžte svoje per­ly pred svine, aby ich ne­pošliapali nohami, ne­ob­rátili sa a neroz­tr­hali vás!


Verš v kontexte

5 Po­krytec, vy­ber najprv brv­no z vlastného oka a po­tom uvidíš, ako vy­brať tries­ku z oka svoj­ho brata. 6 Nedávaj­te, čo je sväté, psom a nehádžte svoje per­ly pred svine, aby ich ne­pošliapali nohami, ne­ob­rátili sa a neroz­tr­hali vás! 7 Pros­te a do­stanete, hľadaj­te a náj­dete, klop­te a ot­vorí sa vám.

späť na Matúš, 7

Príbuzné preklady Roháček

6 Nedávaj­te svätého psom, ani nehádžte svojich periel pred svine, aby ich snáď nezašliapaly nohami a ob­rátiac sa neroz­tr­haly vás.

Evanjelický

6 Čo je sväté, nedávaj­te psom, ani svoje per­ly nehádžte sviniam, aby ich ne­pošliapali, ne­ob­rátili sa a neroz­tr­hali vás!

Ekumenický

6 Nedávaj­te, čo je sväté, psom a nehádžte svoje per­ly pred svine, aby ich ne­pošliapali nohami, ne­ob­rátili sa a neroz­tr­hali vás!

Bible21

6 Ne­dávej­te svaté věci psům a ne­házej­te své per­ly pra­satům; ji­nak je za­šlapou, otočí se a roz­tr­hají vás.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček