EkumenickýMatúš7,3

Matúš 7:3

Evanjelium podľa Matúša

A prečo vidíš tries­ku v oku svoj­ho brata a brv­no vo vlast­nom oku nez­badáš?


Verš v kontexte

2 Lebo akým súdom súdite, takým budete súdení. Akou mierou meriate, takou sa na­meria vám. 3 A prečo vidíš tries­ku v oku svoj­ho brata a brv­no vo vlast­nom oku nez­badáš? 4 Alebo ako môžeš po­vedať svoj­mu bratovi: Do­voľ, vy­beriem ti tries­ku z oka! — a po­zri, v oku máš brv­no?

späť na Matúš, 7

Príbuzné preklady Roháček

3 A prečo vidíš ivier­ko v oku svoj­ho brata a brv­na vo vlast­nom oku ne­pozoruješ?

Evanjelický

3 Prečo bratovi vidíš v oku smiet­ku, a vo vlast­nom oku nebadáš brv­no?

Ekumenický

3 A prečo vidíš tries­ku v oku svoj­ho brata a brv­no vo vlast­nom oku nez­badáš?

Bible21

3 Pro­č vi­díš třís­ku v oku svého bra­t­ra, ale trá­mu ve vlastním oku si ne­všímáš?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček