EkumenickýMatúš7,28

Matúš 7:28

Evanjelium podľa Matúša

Keď Ježiš skončil túto reč, zá­stupy žas­li nad jeho učením.


Verš v kontexte

27 Spus­til sa lejak, pri­hnali sa rieky, str­hol sa víchor a oborili sa na ten dom a dom padol a jeho zrúcanina bola veľká. 28 Keď Ježiš skončil túto reč, zá­stupy žas­li nad jeho učením. 29 Učil ich totiž ako taký, čo má moc, a nie ako ich zákon­níci.

späť na Matúš, 7

Príbuzné preklady Roháček

28 A stalo sa, keď do­končil Ježiš tieto reči, že žas­ly zá­stupy nad jeho učením,

Evanjelický

28 Keď Ježiš do­končil tieto reči, zá­stupy sa veľmi divili Jeho učeniu,

Ekumenický

28 Keď Ježiš skončil túto reč, zá­stupy žas­li nad jeho učením.

Bible21

28 Když Ježíš dokončil tuto řeč, zástu­py žas­ly nad jeho učením.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček