EkumenickýMatúš7,26

Matúš 7:26

Evanjelium podľa Matúša

No každý, kto počúva tieto moje slová a ne­pl­ní ich, bude sa podobať na nerozum­ného muža, ktorý si po­stavil dom na pies­ku.


Verš v kontexte

25 Spus­til sa lejak, pri­hnali sa vody, str­hol sa víchor a oborili sa na ten dom, ale ne­zrútil sa, lebo mal zá­klady na skale. 26 No každý, kto počúva tieto moje slová a ne­pl­ní ich, bude sa podobať na nerozum­ného muža, ktorý si po­stavil dom na pies­ku. 27 Spus­til sa lejak, pri­hnali sa rieky, str­hol sa víchor a oborili sa na ten dom a dom padol a jeho zrúcanina bola veľká.

späť na Matúš, 7

Príbuzné preklady Roháček

26 A každý, kto čuje tieto moje slová a nečiní ich, bude pri­podob­nený človeku bláz­novi, ktorý vy­stavil svoj dom na pies­ku.

Evanjelický

26 A každý, kto počúva tieto moje slová, a ne­pl­ní ich, podob­ný bude mužovi-bláz­novi, ktorý si po­stavil dom na pies­ku.

Ekumenický

26 No každý, kto počúva tieto moje slová a ne­pl­ní ich, bude sa podobať na nerozum­ného muža, ktorý si po­stavil dom na pies­ku.

Bible21

26 Každý, kdo slyší tato má slova a ne­plní je, bude však podobný bláz­nu, který svůj dům po­stavil na pís­ku.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček