EkumenickýMatúš7,2

Matúš 7:2

Evanjelium podľa Matúša

Lebo akým súdom súdite, takým budete súdení. Akou mierou meriate, takou sa na­meria vám.


Verš v kontexte

1 Ne­súďte, aby ste neboli súdení. 2 Lebo akým súdom súdite, takým budete súdení. Akou mierou meriate, takou sa na­meria vám. 3 A prečo vidíš tries­ku v oku svoj­ho brata a brv­no vo vlast­nom oku nez­badáš?

späť na Matúš, 7

Príbuzné preklady Roháček

2 lebo jakým súdom súdite, takým budete súdení; a jakou mierou meriate, takou vám bude tiež od­merané.

Evanjelický

2 lebo akým súdom súdite vy, takým budete súdení, a akou mierou meriate vy, takou bude vám na­merané.

Ekumenický

2 Lebo akým súdom súdite, takým budete súdení. Akou mierou meriate, takou sa na­meria vám.

Bible21

2 Jakým sou­dem to­tiž soudí­te, ta­kovým bu­dete sou­zeni, a ja­kou mírou měří­te, ta­kovou vám bude odměřeno.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček