EkumenickýMatúš6,8

Matúš 6:8

Evanjelium podľa Matúša

Ne­na­podobňuj­te ich teda! Veď váš Otec vie, čo po­trebujete, skôr ako ho prosíte.


Verš v kontexte

7 Pri mod­lit­be nehovor­te pri­veľa ako po­hania, ktorí si mys­lia, že budú vy­počutí pre svoju mnoho­vrav­nosť. 8 Ne­na­podobňuj­te ich teda! Veď váš Otec vie, čo po­trebujete, skôr ako ho prosíte. 9 Vy sa teda mod­lite tak­to: Otče náš, ktorý si na nebesiach, po­sväť sa meno tvoje,

späť na Matúš, 6

Príbuzné preklady Roháček

8 Teda nebuďte im podob­ní, lebo váš Otec vie, čo po­trebujete, prv než by ste ho vy prosili.

Evanjelický

8 Nebuďte im teda podob­ní! Veď Boh, váš Otec, vie, čo po­trebujete, skôr, ako Ho prosíte.

Ekumenický

8 Ne­na­podobňuj­te ich teda! Veď váš Otec vie, čo po­trebujete, skôr ako ho prosíte.

Bible21

8 Ne­buď­te jako oni. Váš Otec ví, co po­tře­bujete, ještě před­tím, než ho po­prosí­te.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček