EkumenickýMatúš6,25

Matúš 6:25

Evanjelium podľa Matúša

Pre­to vám hovorím: Nebuďte ustaros­tení o svoj život, čo budete jesť a piť, ani o svoje telo, čo si ob­lečiete. Či nie je život viac ako jed­lo a telo viac ako odev?


Verš v kontexte

24 Ni­kto ne­môže slúžiť dvom pánom. Buď jed­ného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo k jednému bude lip­núť a druhým po­hŕdať. Ne­môžete slúžiť Bohu i mamone. 25 Pre­to vám hovorím: Nebuďte ustaros­tení o svoj život, čo budete jesť a piť, ani o svoje telo, čo si ob­lečiete. Či nie je život viac ako jed­lo a telo viac ako odev? 26 Po­zrite sa na nebes­ké vtáky: ne­sejú, nežnú, ne­z­hromažďujú obilie do sýpok, a váš nebes­ký Otec ich živí. Či vy nie ste oveľa viac ako ony?

späť na Matúš, 6

Príbuzné preklady Roháček

25 Pre­to vám hovorím: Ne­staraj­te sa o svoj život, že čo budete jesť alebo čo budete piť, ani o svoje telo, čím sa odejete. Či nie je život viac ako po­krm a telo ako odev?

Evanjelický

25 Pre­to vám hovorím: Nebuďte ustaros­tení o svoj život, čo budete jesť alebo piť, ani o telo, čím sa budete od­ievať. Či život nie je viac ako po­krm a telo viac než odev?

Ekumenický

25 Pre­to vám hovorím: Nebuďte ustaros­tení o svoj život, čo budete jesť a piť, ani o svoje telo, čo si ob­lečiete. Či nie je život viac ako jed­lo a telo viac ako odev?

Bible21

25 „Pro­to vám říkám: Neměj­te sta­rost o svůj život ani o své tělo – co bu­dete jíst a pít a co si ob­lečete. Není snad život víc než jídlo a tělo víc než ob­lečení?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček