EkumenickýMatúš6,10

Matúš 6:10

Evanjelium podľa Matúša

príď kráľov­stvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.


Verš v kontexte

9 Vy sa teda mod­lite tak­to: Otče náš, ktorý si na nebesiach, po­sväť sa meno tvoje, 10 príď kráľov­stvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. 11 Chlieb náš každoden­ný daj nám dnes

späť na Matúš, 6

Príbuzné preklady Roháček

10 Nech prij­de tvoje kráľov­stvo! Nech sa stane tvoja vôľa jako v nebi, tak aj na zemi!

Evanjelický

10 Príď kráľov­stvo Tvoje! Buď vôľa Tvoja ako v nebi tak i na zemi!

Ekumenický

10 príď kráľov­stvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.

Bible21

10 Ať při­jde tvé království! Ať se stane tvo­je vů­le­ja­ko v ne­bi, tak i na ze­mi.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček