EkumenickýMatúš5,9

Matúš 5:9

Evanjelium podľa Matúša

Blaho­slavení tvor­covia po­koja, lebo oni sa budú volať Božími syn­mi.


Verš v kontexte

8 Blaho­slavení čis­tého srd­ca, lebo oni uvidia Boha. 9 Blaho­slavení tvor­covia po­koja, lebo oni sa budú volať Božími syn­mi. 10 Blaho­slavení prena­sledovaní pre spravod­livosť, lebo ich je nebes­ké kráľov­stvo.

späť na Matúš, 5

Príbuzné preklady Roháček

9 Blaho­slavení, ktorí pôsobia po­koj, lebo oni sa budú volať syn­mi Božími.

Evanjelický

9 Blaho­slavení, ktorí tvoria po­koj, lebo syn­mi Božími oni budú sa volať.

Ekumenický

9 Blaho­slavení tvor­covia po­koja, lebo oni sa budú volať Božími syn­mi.

Bible21

9 Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť bu­dou na­zváni Boží­mi dět­mi.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček