EkumenickýMatúš5,8

Matúš 5:8

Evanjelium podľa Matúša

Blaho­slavení čis­tého srd­ca, lebo oni uvidia Boha.


Verš v kontexte

7 Blaho­slavení milo­sr­d­ní, lebo im sa do­stane milo­sr­den­stva. 8 Blaho­slavení čis­tého srd­ca, lebo oni uvidia Boha. 9 Blaho­slavení tvor­covia po­koja, lebo oni sa budú volať Božími syn­mi.

späť na Matúš, 5

Príbuzné preklady Roháček

8 Blaho­slavení čis­tí srd­com, lebo oni budú vidieť Boha.

Evanjelický

8 Blaho­slavení čis­tého srd­ca, lebo oni Boha uvidia.

Ekumenický

8 Blaho­slavení čis­tého srd­ca, lebo oni uvidia Boha.

Bible21

8 Blaze čis­tým v srdci, neboť uvi­dí Bo­ha.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček