EkumenickýMatúš5,48

Matúš 5:48

Evanjelium podľa Matúša

Vy teda buďte do­konalí, ako je do­konalý váš nebes­ký Otec.


Verš v kontexte

46 Veď keď budete milovať iba tých, čo vás milujú, aká vám pat­rí od­mena? Či to is­té nerobia aj mýt­nici? 47 A ak budete po­zdravovať iba svojich bratov, čo robíte navyše? Či to is­té nerobia aj po­hania? 48 Vy teda buďte do­konalí, ako je do­konalý váš nebes­ký Otec.

späť na Matúš, 5

Príbuzné preklady Roháček

48 Vy tedy buďte do­konalí, jako váš Otec, ktorý je v nebesiach, je do­konalý.

Evanjelický

48 Vy teda buďte do­konalí, ako je do­konalý váš Otec nebes­ký.

Ekumenický

48 Vy teda buďte do­konalí, ako je do­konalý váš nebes­ký Otec.

Bible21

48 Buď­te tedy doko­nalí, jako je doko­nalý váš ne­bes­ký Otec.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček