EkumenickýMatúš5,47

Matúš 5:47

Evanjelium podľa Matúša

A ak budete po­zdravovať iba svojich bratov, čo robíte navyše? Či to is­té nerobia aj po­hania?


Verš v kontexte

46 Veď keď budete milovať iba tých, čo vás milujú, aká vám pat­rí od­mena? Či to is­té nerobia aj mýt­nici? 47 A ak budete po­zdravovať iba svojich bratov, čo robíte navyše? Či to is­té nerobia aj po­hania? 48 Vy teda buďte do­konalí, ako je do­konalý váš nebes­ký Otec.

späť na Matúš, 5

Príbuzné preklady Roháček

47 A keby ste po­zdravovali iba svojich bratov, čo zvlášt­neho činíte? Či azda nečinia toho is­tého i po­hania?

Evanjelický

47 A ak po­zdravujete len svojich bratov, čo zvlášt­ne robíte? Či nerobia to is­té aj po­hania?

Ekumenický

47 A ak budete po­zdravovať iba svojich bratov, čo robíte navyše? Či to is­té nerobia aj po­hania?

Bible21

47 A co mi­mořádného dělá­te, když zdraví­te jen své bra­t­ry? Ne­dělají to snad i po­hané?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček