EkumenickýMatúš4,9

Matúš 4:9

Evanjelium podľa Matúša

a po­vedal mu: Toto všet­ko ti dám, ak pad­neš predo mnou a budeš sa mi klaňať.


Verš v kontexte

8 Nato ho diabol vzal na veľmi vy­soký vrch, ukázal mu všet­ky kráľov­stvá sveta a ich slávu 9 a po­vedal mu: Toto všet­ko ti dám, ak pad­neš predo mnou a budeš sa mi klaňať. 10 Vtedy mu Ježiš od­povedal: Odíď, satan! Lebo je na­písané: Pánovi, svoj­mu Bohu sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť.

späť na Matúš, 4

Príbuzné preklady Roháček

9 a po­vedal mu: Toto všet­ko ti dám, ak pad­neš a po­kloníš sa mi.

Evanjelický

9 a po­vedal Mu: Toto všet­ko Ti dám, ak pad­neš a budeš sa mi klaňať.

Ekumenický

9 a po­vedal mu: Toto všet­ko ti dám, ak pad­neš predo mnou a budeš sa mi klaňať.

Bible21

9 „To všech­no ti dám,“ ře­kl mu, „když padneš na ko­le­na a pokloníš se mi.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček