EkumenickýMatúš4,14

Matúš 4:14

Evanjelium podľa Matúša

aby sa spl­nilo, čo po­vedal prorok Izai­áš:


Verš v kontexte

13 Zanechal Nazaret a usadil sa v prímorskom Kafar­nau­me na území Zebúluna a Naf­táliho, 14 aby sa spl­nilo, čo po­vedal prorok Izai­áš: 15 Krajina Zebúlun a krajina Naf­táli, na ces­te k moru za Jor­dánom, po­han­ská Galilea.

späť na Matúš, 4

Príbuzné preklady Roháček

14 aby sa na­pl­nilo to, čo bolo po­vedané skr­ze proroka Izai­áša, ktorý po­vedal:

Evanjelický

14 aby sa na­pl­nilo slovo proroka Izai­áša:

Ekumenický

14 aby sa spl­nilo, čo po­vedal prorok Izai­áš:

Bible21

14 Tak se na­plni­lo slovo pro­roka Iza­iáše:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček