EkumenickýMatúš3,8

Matúš 3:8

Evanjelium podľa Matúša

Prinášaj­te ovocie pri­merané po­kániu


Verš v kontexte

7 Keď zbadal, že aj mnohí farizeji a saduceji pri­chádzajú k jeho krs­tu, po­vedal im: Vreteničie plemeno, kto vám ukázal, ako unik­núť pred budúcim hnevom? 8 Prinášaj­te ovocie pri­merané po­kániu 9 a ne­mys­lite si, že si môžete po­vedať: Máme otca Ab­raháma. Lebo hovorím vám, že Boh môže stvoriť Ab­rahámovi deti aj z týchto kameňov.

späť na Matúš, 3

Príbuzné preklady Roháček

8 Ne­ste tedy ovocie, hod­né po­kánia,

Evanjelický

8 Vy­dávaj­te teda ovocie hod­né po­kánia.

Ekumenický

8 Prinášaj­te ovocie pri­merané po­kániu

Bible21

8 Za­čně­te nést ovo­ce od­po­vídající vaše­mu pokání.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček