EkumenickýMatúš3,7

Matúš 3:7

Evanjelium podľa Matúša

Keď zbadal, že aj mnohí farizeji a saduceji pri­chádzajú k jeho krs­tu, po­vedal im: Vreteničie plemeno, kto vám ukázal, ako unik­núť pred budúcim hnevom?


Verš v kontexte

6 Vy­znávali svoje hriechy a on ich krs­til v rieke Jor­dán. 7 Keď zbadal, že aj mnohí farizeji a saduceji pri­chádzajú k jeho krs­tu, po­vedal im: Vreteničie plemeno, kto vám ukázal, ako unik­núť pred budúcim hnevom? 8 Prinášaj­te ovocie pri­merané po­kániu

späť na Matúš, 3

Príbuzné preklady Roháček

7 A keď videl i mnoho farizejov a sadúce­ov, že idú k jeho krs­tu, po­vedal im: Vreteničie plemä, ktože vám ukázal, aby ste utiek­li budúcemu hnevu?

Evanjelický

7 Keď však videli, že mnohí z farizejov a sadukajov pri­chádzajú na krst, po­vedal im: Vreteničie plemeno, kto vám ukázal, ako unik­núť na­stávajúcemu hnevu?

Ekumenický

7 Keď zbadal, že aj mnohí farizeji a saduceji pri­chádzajú k jeho krs­tu, po­vedal im: Vreteničie plemeno, kto vám ukázal, ako unik­núť pred budúcim hnevom?

Bible21

7 Když ale uvi­děl, že se k ně­mu při­chází pokřtít mno­ho fa­ri­zeů a sa­du­ceů, ře­kl jim: „Ple­meno zmi­jí, kdo vám ukázal, jak utéct před při­cházejícím hněvem?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček