EkumenickýMatúš3,2

Matúš 3:2

Evanjelium podľa Matúša

Kajaj­te sa, lebo sa pri­blížilo nebes­ké kráľov­stvo. —


Verš v kontexte

1 V tých dňoch vy­stúpil Ján Krs­titeľ, ktorý kázal v judskej púšti: 2 Kajaj­te sa, lebo sa pri­blížilo nebes­ké kráľov­stvo. — 3 Je to ten, o ktorom bolo po­vedané ús­tami proroka Izai­áša: Hlas volajúceho na púšti: Pri­prav­te ces­tu Pánovi, vy­rov­návaj­te mu chod­níky.

späť na Matúš, 3

Príbuzné preklady Roháček

2 a hovoril: Čiňte po­kánie! Lebo sa pri­blížilo nebes­ké kráľov­stvo.

Evanjelický

2 a hovoril: Po­kánie čiňte, lebo sa pri­blížilo kráľov­stvo nebes­ké.

Ekumenický

2 Kajaj­te sa, lebo sa pri­blížilo nebes­ké kráľov­stvo. —

Bible21

2 „Čiň­te pokání! Ne­bes­ké králov­ství je blízko!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček