EkumenickýMatúš3,17

Matúš 3:17

Evanjelium podľa Matúša

A z neba za­znel hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom som našiel zaľúbenie.


Verš v kontexte

15 Ale Ježiš mu od­povedal: Nechaj to teraz! Pat­rí sa nám vy­konať všet­ko, čo je spravod­livé. A tak mu Ján už neb­ránil. 16 Po krs­te Ježiš hneď vy­stúpil z vody. Vtom sa mu ot­vorili nebesia a videl Božieho Ducha, ktorý sťa holubica zo­stupoval naňho. 17 A z neba za­znel hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom som našiel zaľúbenie.

späť na Matúš, 3

Príbuzné preklady Roháček

17 A hľa, bolo počuť hlas z nebies, ktorý hovoril: Toto je ten môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo.

Evanjelický

17 A hľa, z neba bolo počuť hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo.

Ekumenický

17 A z neba za­znel hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom som našiel zaľúbenie.

Bible21

17 Vtom se z nebe ozval hlas: „To­to je můj mi­lovaný Syn, kterého jsem si oblíbil.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček