EkumenickýMatúš3,16

Matúš 3:16

Evanjelium podľa Matúša

Po krs­te Ježiš hneď vy­stúpil z vody. Vtom sa mu ot­vorili nebesia a videl Božieho Ducha, ktorý sťa holubica zo­stupoval naňho.


Verš v kontexte

15 Ale Ježiš mu od­povedal: Nechaj to teraz! Pat­rí sa nám vy­konať všet­ko, čo je spravod­livé. A tak mu Ján už neb­ránil. 16 Po krs­te Ježiš hneď vy­stúpil z vody. Vtom sa mu ot­vorili nebesia a videl Božieho Ducha, ktorý sťa holubica zo­stupoval naňho. 17 A z neba za­znel hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom som našiel zaľúbenie.

späť na Matúš, 3

Príbuzné preklady Roháček

16 A keď bol Ježiš po­krs­tený, hneď vy­stúpil z vody, a hľa, ot­vorily sa mu nebesia, a videl Ducha Božieho, ktorý so­stupoval akoby holubica a pri­chádzal na neho.

Evanjelický

16 Keď bol Ježiš po­krs­tený, hneď vy­stúpil z vody, a hľa, ot­vorili sa nebesá a videl Ducha Božieho, ktorý zo­stupoval ako holubica a pri­chádzal na Neho.

Ekumenický

16 Po krs­te Ježiš hneď vy­stúpil z vody. Vtom sa mu ot­vorili nebesia a videl Božieho Ducha, ktorý sťa holubica zo­stupoval naňho.

Bible21

16 Jakmi­le byl Ježíš pokřtěn, vy­stou­pil hned z vody a hle, otevře­la se mu ne­besa a spatřil Božího Du­cha, jak se­stu­puje z nebe jako ho­lu­bice a při­chází na něj.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček