EkumenickýMatúš3,11

Matúš 3:11

Evanjelium podľa Matúša

Ja vás síce krs­tím vodou na po­kánie, ale ten, čo pri­chádza po mne, je moc­nejší ako ja. Nie som hoden ani len nosiť mu san­dále. On vás bude krs­tiť Duchom svätým a ohňom.


Verš v kontexte

10 Sekera je už položená na korene stromov. Každý strom, ktorý ne­prináša dob­ré ovocie, bude vy­ťatý a hodený do ohňa. 11 Ja vás síce krs­tím vodou na po­kánie, ale ten, čo pri­chádza po mne, je moc­nejší ako ja. Nie som hoden ani len nosiť mu san­dále. On vás bude krs­tiť Duchom svätým a ohňom. 12 Má v ruke vejačku a prečis­tí na­mlátené zrno; pšenicu zhromaždí do sýp­ky, no plevy spáli v neuhasiteľnom oh­ni.

späť na Matúš, 3

Príbuzné preklady Roháček

11 Ja vás krs­tím vodou na po­kánie; ale ten ktorý pri­chádza po mne, je moc­nejší ako ja, ktorého obuv nosiť nie som hoden - ten vás bude krs­tiť Svätým Duchom a ohňom,

Evanjelický

11 Ja vás krs­tím vodou na po­kánie, ale Ten, ktorý pri­chádza za mnou, je moc­nejší ako ja; nie som hoden niesť Mu san­dále; On vás bude krs­tiť Duchom Svätým a ohňom.

Ekumenický

11 Ja vás síce krs­tím vodou na po­kánie, ale ten, čo pri­chádza po mne, je moc­nejší ako ja. Nie som hoden ani len nosiť mu san­dále. On vás bude krs­tiť Duchom svätým a ohňom.

Bible21

11 Jis­tě, já vás křtím vodou k pokání, ale ten, který při­chází po mně, je silnější než já. Jemu nejsem ho­den ani zout san­dály. On vás bude křtít Du­chem svatým a ohněm.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček