EkumenickýMatúš28,19

Matúš 28:19

Evanjelium podľa Matúša

Choďte teda a zís­kavaj­te mi učeníkov vo všet­kých národoch a krs­tite ich v mene Otca i Syna i Svätého Ducha


Verš v kontexte

18 Ježiš pri­stúpil a po­vedal im: Daná mi je všet­ka moc na nebi aj na zemi. 19 Choďte teda a zís­kavaj­te mi učeníkov vo všet­kých národoch a krs­tite ich v mene Otca i Syna i Svätého Ducha 20 a na­učte ich za­chovávať všet­ko, čo som vám pri­kázal. A hľa, ja som s vami po všet­ky dni až do kon­ca sveta.

späť na Matúš, 28

Príbuzné preklady Roháček

19 A tak iďte, čiňte učeník­mi všet­ky národy krs­tiac ich vo meno Otca i Syna i Svätého Ducha

Evanjelický

19 Choďte teda, čiňte mi učeník­mi všet­ky národy, krs­tiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého

Ekumenický

19 Choďte teda a zís­kavaj­te mi učeníkov vo všet­kých národoch a krs­tite ich v mene Otca i Syna i Svätého Ducha

Bible21

19 Pro­to jdě­te. Získávej­te učedníky ze všech národů, křtě­te je ve jménu Otce i Syna i Du­cha svatého

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček