EkumenickýMatúš28,16

Matúš 28:16

Evanjelium podľa Matúša

Jedenás­ti učeníci od­išli do Galiley na vrch, kam im roz­kázal Ježiš.


Verš v kontexte

15 Vojaci vzali peniaze a urobili, ako ich po­učili. A tieto reči sú rozšírené medzi Žid­mi až do dnešných dní. 16 Jedenás­ti učeníci od­išli do Galiley na vrch, kam im roz­kázal Ježiš. 17 Keď ho uvideli, klaňali sa mu. No nie­ktorí po­chybovali.

späť na Matúš, 28

Príbuzné preklady Roháček

16 A tí jedonás­ti učeníci išli do Galilee, na vrch, kam im bol nariadil Ježiš.

Evanjelický

16 Po­tom jedenás­ti učeníci šli do Galiley na vrch, kam im roz­kázal Ježiš,

Ekumenický

16 Jedenás­ti učeníci od­išli do Galiley na vrch, kam im roz­kázal Ježiš.

Bible21

16 Je­denáct učedníků pak ode­šlo do Ga­li­le­je na ho­ru, kte­rou jim Ježíš určil.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček