EkumenickýMatúš28,15

Matúš 28:15

Evanjelium podľa Matúša

Vojaci vzali peniaze a urobili, ako ich po­učili. A tieto reči sú rozšírené medzi Žid­mi až do dnešných dní.


Verš v kontexte

14 A keby sa to do­počul vladár, my ho pre­hovoríme a za­riadime, aby ste ne­mali ťažkos­ti. 15 Vojaci vzali peniaze a urobili, ako ich po­učili. A tieto reči sú rozšírené medzi Žid­mi až do dnešných dní. 16 Jedenás­ti učeníci od­išli do Galiley na vrch, kam im roz­kázal Ježiš.

späť na Matúš, 28

Príbuzné preklady Roháček

15 A oni vzali peniaze a urobili, jako boli po­učení. A tá reč je rozh­lásená u Židov až do dnešného dňa.

Evanjelický

15 Oni vzali peniaze a urobili, ako ich po­učili. A táto zvesť je rozšírená medzi Žid­mi až do­dnes.

Ekumenický

15 Vojaci vzali peniaze a urobili, ako ich po­učili. A tieto reči sú rozšírené medzi Žid­mi až do dnešných dní.

Bible21

15 Strážní vza­li peníze a děla­li, jak byli poučeni. A toto vy­svět­lení je mezi Ži­dy rozšířeno až dodnes.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček