EkumenickýMatúš28,14

Matúš 28:14

Evanjelium podľa Matúša

A keby sa to do­počul vladár, my ho pre­hovoríme a za­riadime, aby ste ne­mali ťažkos­ti.


Verš v kontexte

13 so slovami: Hovor­te: V noci prišli jeho učeníci a ukrad­li ho, kým sme my spali. 14 A keby sa to do­počul vladár, my ho pre­hovoríme a za­riadime, aby ste ne­mali ťažkos­ti. 15 Vojaci vzali peniaze a urobili, ako ich po­učili. A tieto reči sú rozšírené medzi Žid­mi až do dnešných dní.

späť na Matúš, 28

Príbuzné preklady Roháček

14 A keby sa to do­počulo u vladára, my ho pre­hovoríme a vás urobíme bez­starost­ných.

Evanjelický

14 A keby sa vladár do­počul o tom, my ho upokojíme a urobíme (všet­ko), aby ste boli bez staros­ti.

Ekumenický

14 A keby sa to do­počul vladár, my ho pre­hovoríme a za­riadime, aby ste ne­mali ťažkos­ti.

Bible21

14 Kdy­by se o tom do­sle­chl pro­kurátor, my ho uklidní­me a po­stará­me se, abys­te nemě­li potíže.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček