EkumenickýMatúš27,43

Matúš 27:43

Evanjelium podľa Matúša

Dúfal v Boha, nech ho teraz vy­slobodí, ak ho má rád! Veď po­vedal: Som Boží Syn!


Verš v kontexte

42 Iných za­chraňoval, sám seba ne­môže za­chrániť! Je kráľom Iz­raela, nech teraz zo­stúpi z kríža a uveríme v neho! 43 Dúfal v Boha, nech ho teraz vy­slobodí, ak ho má rád! Veď po­vedal: Som Boží Syn! 44 Takis­to ho po­tupovali aj zločin­ci, ktorí boli ukrižovaní s ním.

späť na Matúš, 27

Príbuzné preklady Roháček

43 Dúfal v Boha, nech ho teraz vy­slobodí, ak ho chce. Veď po­vedal: Som Boží Syn!

Evanjelický

43 Dúfal v Boha, nech Ho teraz vy­slobodí, ak chce; veď hovoril: Syn Boží som!

Ekumenický

43 Dúfal v Boha, nech ho teraz vy­slobodí, ak ho má rád! Veď po­vedal: Som Boží Syn!

Bible21

43 Spo­léhal na Bo­ha, tak ať ho teď vy­svo­bodí, jest­li o něj sto­jí! Říkal pře­ce: ‚Jsem Boží Syn‘!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček