EkumenickýMatúš27,41

Matúš 27:41

Evanjelium podľa Matúša

Podob­ne sa mu po­smievali aj veľkňazi so zákon­ník­mi a staršími:


Verš v kontexte

40 a hovorili: Ty, čo zbúraš chrám a za tri dni ho po­stavíš! Za­chráň sám seba, ak si Syn Boží, a zo­stúp z kríža! 41 Podob­ne sa mu po­smievali aj veľkňazi so zákon­ník­mi a staršími: 42 Iných za­chraňoval, sám seba ne­môže za­chrániť! Je kráľom Iz­raela, nech teraz zo­stúpi z kríža a uveríme v neho!

späť na Matúš, 27

Príbuzné preklady Roháček

41 Podob­ne i naj­vyšší kňazi sa po­smievali so zákon­ník­mi a so staršími a hovorili:

Evanjelický

41 Podob­ne sa Mu po­smievali aj veľkňazi so zákon­ník­mi a staršími hovoriac:

Ekumenický

41 Podob­ne sa mu po­smievali aj veľkňazi so zákon­ník­mi a staršími:

Bible21

41 Podobně se mu vy­smíva­li i vrch­ní kněží se znal­ci Písma a starší­mi:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček