EkumenickýMatúš27,39

Matúš 27:39

Evanjelium podľa Matúša

Tí, čo tade pre­chádzali, rúhali sa mu, výs­mešne po­triasali hlavou


Verš v kontexte

38 Spolu s ním vtedy ukrižovali aj dvoch zločin­cov: jed­ného sprava a druhého zľava. 39 Tí, čo tade pre­chádzali, rúhali sa mu, výs­mešne po­triasali hlavou 40 a hovorili: Ty, čo zbúraš chrám a za tri dni ho po­stavíš! Za­chráň sám seba, ak si Syn Boží, a zo­stúp z kríža!

späť na Matúš, 27

Príbuzné preklady Roháček

39 A tí, ktorí chodili po­mimo, rúhali sa mu po­kyvujúc svojimi hlavami

Evanjelický

39 A tí, čo chodili tadiaľ, rúhali sa Mu, po­triasali hlavami

Ekumenický

39 Tí, čo tade pre­chádzali, rúhali sa mu, výs­mešne po­triasali hlavou

Bible21

39 Ko­lemjdou­cí pokyvova­li hlava­mi

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček