EkumenickýMatúš26,48

Matúš 26:48

Evanjelium podľa Matúša

Jeho zrad­ca im dal znamenie: Koho po­boz­kám, to je on. Toho chyťte!


Verš v kontexte

47 Kým ešte hovoril, prišiel Judáš, jeden z Dvanástich, a s ním veľký zá­stup s mečmi a kyj­mi od veľkňazov a starších ľudu. 48 Jeho zrad­ca im dal znamenie: Koho po­boz­kám, to je on. Toho chyťte! 49 Hneď nato pri­stúpil k Ježišovi a po­vedal: Buď po­zdravený, Rab­bi! A po­boz­kal ho.

späť na Matúš, 26

Príbuzné preklady Roháček

48 A jeho zrad­ca im bol dal znamenie: Ktorého boz­kám, ten je, chyťte ho.

Evanjelický

48 Jeho zrad­ca dal im znamenie a po­vedal: Ktorého po­boz­kám, ten je; toho chyťte!

Ekumenický

48 Jeho zrad­ca im dal znamenie: Koho po­boz­kám, to je on. Toho chyťte!

Bible21

48 Jeho zrád­ce si s nimi do­mlu­vil zna­mení: „Je to ten, kterého po­líbím. Toho se chopte.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček