EkumenickýMatúš26,47

Matúš 26:47

Evanjelium podľa Matúša

Kým ešte hovoril, prišiel Judáš, jeden z Dvanástich, a s ním veľký zá­stup s mečmi a kyj­mi od veľkňazov a starších ľudu.


Verš v kontexte

46 Vstaňte, poďme! Hľa, pri­blížil sa môj zrad­ca. 47 Kým ešte hovoril, prišiel Judáš, jeden z Dvanástich, a s ním veľký zá­stup s mečmi a kyj­mi od veľkňazov a starších ľudu. 48 Jeho zrad­ca im dal znamenie: Koho po­boz­kám, to je on. Toho chyťte!

späť na Matúš, 26

Príbuzné preklady Roháček

47 A kým ešte hovoril, hľa, prišiel Judáš, jeden z dvanás­tich, a s ním veliký zá­stup s mečami a kyjami od naj­vyšších kňazov a od starších ľudu.

Evanjelický

47 Ešte hovoril, a hľa, prišiel Judáš, jeden z dvanás­tich, a s ním veľký zá­stup od veľkňazov a starších ľudu s mečmi a kyj­mi.

Ekumenický

47 Kým ešte hovoril, prišiel Judáš, jeden z Dvanástich, a s ním veľký zá­stup s mečmi a kyj­mi od veľkňazov a starších ľudu.

Bible21

47 Ještě to ani ne­doře­kl, když vtom přišel Ji­dáš, je­den z Dvanácti, a s ním ve­liký zástup s meči a ho­le­mi, po­slaný od vrch­ních kněží a starších li­du.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček