EkumenickýMatúš26,46

Matúš 26:46

Evanjelium podľa Matúša

Vstaňte, poďme! Hľa, pri­blížil sa môj zrad­ca.


Verš v kontexte

45 Po­tom sa vrátil k učeníkom a po­vedal im: Teraz už spite a od­počívaj­te! Hľa, pri­blížila sa hodina a Syn človeka je vy­daný do rúk hriešnikov. 46 Vstaňte, poďme! Hľa, pri­blížil sa môj zrad­ca. 47 Kým ešte hovoril, prišiel Judáš, jeden z Dvanástich, a s ním veľký zá­stup s mečmi a kyj­mi od veľkňazov a starších ľudu.

späť na Matúš, 26

Príbuzné preklady Roháček

46 Vstaňte, poďme, hľa, už sa pri­blížil ten, ktorý ma zrádza.

Evanjelický

46 Vstaňte, poďme! Aj­hľa, pri­blížil sa môj zrad­ca!

Ekumenický

46 Vstaňte, poďme! Hľa, pri­blížil sa môj zrad­ca.

Bible21

46 Vstávej­te, po­jď­me! Můj zrád­ce už je blízko.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček