EkumenickýMatúš26,45

Matúš 26:45

Evanjelium podľa Matúša

Po­tom sa vrátil k učeníkom a po­vedal im: Teraz už spite a od­počívaj­te! Hľa, pri­blížila sa hodina a Syn človeka je vy­daný do rúk hriešnikov.


Verš v kontexte

44 A tak ich nechal, znova od­išiel a tretí raz sa mod­lil tými is­tými slovami. 45 Po­tom sa vrátil k učeníkom a po­vedal im: Teraz už spite a od­počívaj­te! Hľa, pri­blížila sa hodina a Syn človeka je vy­daný do rúk hriešnikov. 46 Vstaňte, poďme! Hľa, pri­blížil sa môj zrad­ca.

späť na Matúš, 26

Príbuzné preklady Roháček

45 Po­tom prišiel k učeníkom a po­vedal im: Teraz už spite a od­počívaj­te! Hľa, pri­blížila sa hodina, a Syna človeka zrádzajú do rúk hriešnikov.

Evanjelický

45 Po­tom prišiel k učeníkom a po­vedal im: A vy len spíte a od­počívate? Aj­hľa, pri­blížila sa hodina! Syn človeka je vy­daný hriešnikom do rúk.

Ekumenický

45 Po­tom sa vrátil k učeníkom a po­vedal im: Teraz už spite a od­počívaj­te! Hľa, pri­blížila sa hodina a Syn človeka je vy­daný do rúk hriešnikov.

Bible21

45 Po­tom se vrá­til k učedníkům a ře­kl jim: „Ještě pořád spí­te a odpočívá­te? Po­hleď­te, přiš­la chvíle, kdy je Syn člověka vy­dáván do ru­kou hříšníků.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček