EkumenickýMatúš26,44

Matúš 26:44

Evanjelium podľa Matúša

A tak ich nechal, znova od­išiel a tretí raz sa mod­lil tými is­tými slovami.


Verš v kontexte

43 Keď sa vrátil, zasa ich našiel spať, lebo sa im oči za­tvárali od únavy. 44 A tak ich nechal, znova od­išiel a tretí raz sa mod­lil tými is­tými slovami. 45 Po­tom sa vrátil k učeníkom a po­vedal im: Teraz už spite a od­počívaj­te! Hľa, pri­blížila sa hodina a Syn človeka je vy­daný do rúk hriešnikov.

späť na Matúš, 26

Príbuzné preklady Roháček

44 A nechajúc ich znova od­išiel a mod­lil sa po tretie, po­vediac to is­té slovo.

Evanjelický

44 Nechal ich teda, opäť od­išiel a mod­lil sa tretí raz tými is­tými slovami.

Ekumenický

44 A tak ich nechal, znova od­išiel a tretí raz sa mod­lil tými is­tými slovami.

Bible21

44 Ne­chal je te­dy, znovu ode­šel a po­třetí se mod­lil stejný­mi slovy.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček