EkumenickýMatúš26,43

Matúš 26:43

Evanjelium podľa Matúša

Keď sa vrátil, zasa ich našiel spať, lebo sa im oči za­tvárali od únavy.


Verš v kontexte

42 Od­išiel druhý raz a mod­lil sa: Otče môj, ak ma ten­to kalich ne­môže minúť a musím ho vy­piť, nech sa stane tvoja vôľa! 43 Keď sa vrátil, zasa ich našiel spať, lebo sa im oči za­tvárali od únavy. 44 A tak ich nechal, znova od­išiel a tretí raz sa mod­lil tými is­tými slovami.

späť na Matúš, 26

Príbuzné preklady Roháček

43 A keď prišiel, zase ich našiel spať, lebo ich oči boly ob­tiažené.

Evanjelický

43 A keď prišiel, zase ich našiel spať, lebo ich oči boli unavené.

Ekumenický

43 Keď sa vrátil, zasa ich našiel spať, lebo sa im oči za­tvárali od únavy.

Bible21

43 A když se vrá­til, zjistil, že zase spí. Víčka jim ztěžk­la únavou.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček