EkumenickýMatúš26,42

Matúš 26:42

Evanjelium podľa Matúša

Od­išiel druhý raz a mod­lil sa: Otče môj, ak ma ten­to kalich ne­môže minúť a musím ho vy­piť, nech sa stane tvoja vôľa!


Verš v kontexte

41 Bed­lite a mod­lite sa, aby ste ne­upad­li do po­kušenia. Duch je síce ochot­ný, ale telo slabé. 42 Od­išiel druhý raz a mod­lil sa: Otče môj, ak ma ten­to kalich ne­môže minúť a musím ho vy­piť, nech sa stane tvoja vôľa! 43 Keď sa vrátil, zasa ich našiel spať, lebo sa im oči za­tvárali od únavy.

späť na Matúš, 26

Príbuzné preklady Roháček

42 Opät od­išiel po druhé a mod­lil sa a hovoril: Môj Otče, ak ma ne­môže minúť ten­to kalich, len keď ho vy­pijem, nech sa stane tvoja vôľa!

Evanjelický

42 A zase od­išiel a druhý raz mod­lil sa tak­to: Otče môj, ak ma toto ne­môže minúť, a musím ho vy­piť, nech sa stane Tvoja vôľa.

Ekumenický

42 Od­išiel druhý raz a mod­lil sa: Otče môj, ak ma ten­to kalich ne­môže minúť a musím ho vy­piť, nech sa stane tvoja vôľa!

Bible21

42 Ode­šel po­druhé a mod­lil se: „O­tče můj, nemůže-li mě ten­to ka­lich mi­nout, ale mu­sím ho vy­pít, ať se stane tvo­je vůle!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček