EkumenickýMatúš26,38

Matúš 26:38

Evanjelium podľa Matúša

Vtedy im po­vedal: Moja duša je smut­ná až na sm­rť. Zo­staňte tu a bed­lite so mnou.


Verš v kontexte

37 Vzal so sebou Pet­ra i dvoch Zebedejových synov a začal pociťovať zár­mutok a úz­kosť. 38 Vtedy im po­vedal: Moja duša je smut­ná až na sm­rť. Zo­staňte tu a bed­lite so mnou. 39 Trochu po­odišiel, padol na tvár a mod­lil sa: Otče môj, ak je možné, nech ma minie ten­to kalich. No nie ako ja chcem, ale ako ty.

späť na Matúš, 26

Príbuzné preklady Roháček

38 Vtedy im po­vedal: Moja duša je smut­ná až na sm­rť; zo­staňte tu a bdej­te so mnou!

Evanjelický

38 I riekol im: Veľmi smut­ná je mi duša až na sm­rť. Zo­staňte tu a bdej­te so mnou!

Ekumenický

38 Vtedy im po­vedal: Moja duša je smut­ná až na sm­rť. Zo­staňte tu a bed­lite so mnou.

Bible21

38 „Je mi úzko až k smrti,“ ře­kl jim. „Zůstaň­te tu a bdě­te se mnou!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček