EkumenickýMatúš26,37

Matúš 26:37

Evanjelium podľa Matúša

Vzal so sebou Pet­ra i dvoch Zebedejových synov a začal pociťovať zár­mutok a úz­kosť.


Verš v kontexte

36 Vtedy Ježiš prišiel s nimi na mies­to, ktoré sa volá Get­semani, a po­vedal učeníkom: Sad­nite si, kým odídem tam­to a po­mod­lím sa. 37 Vzal so sebou Pet­ra i dvoch Zebedejových synov a začal pociťovať zár­mutok a úz­kosť. 38 Vtedy im po­vedal: Moja duša je smut­ná až na sm­rť. Zo­staňte tu a bed­lite so mnou.

späť na Matúš, 26

Príbuzné preklady Roháček

37 A poj­múc so sebou Pet­ra a dvoch synov Zebede­ových začal sa rmútiť a veľmi tesk­niť.

Evanjelický

37 Vzal so sebou Pet­ra a oboch synov Zebede­ových, začal sa rmútiť a cítiť úz­kosť.

Ekumenický

37 Vzal so sebou Pet­ra i dvoch Zebedejových synov a začal pociťovať zár­mutok a úz­kosť.

Bible21

37 Vzal s se­bou Pet­ra a oba Zeb­e­de­ovy syny a vtom na něj za­ča­la pa­dat úzkost a tíha.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček