EkumenickýMatúš26,36

Matúš 26:36

Evanjelium podľa Matúša

Vtedy Ježiš prišiel s nimi na mies­to, ktoré sa volá Get­semani, a po­vedal učeníkom: Sad­nite si, kým odídem tam­to a po­mod­lím sa.


Verš v kontexte

35 Peter mu po­vedal: Aj keby som mal s tebou zo­mrieť, ni­kdy ťa nezap­riem. Podob­ne hovorili aj os­tat­ní učeníci. 36 Vtedy Ježiš prišiel s nimi na mies­to, ktoré sa volá Get­semani, a po­vedal učeníkom: Sad­nite si, kým odídem tam­to a po­mod­lím sa. 37 Vzal so sebou Pet­ra i dvoch Zebedejových synov a začal pociťovať zár­mutok a úz­kosť.

späť na Matúš, 26

Príbuzné preklady Roháček

36 Vtedy prišiel s nimi Ježiš na mies­to, zvané Get­sémane, a po­vedal učeníkom: Po­seďte tu, až odídem a po­mod­lím sa tam­to.

Evanjelický

36 Po­tom prišiel Ježiš s nimi na mies­to, ktoré sa volalo Get­semane, a riekol učeníkom: Sad­nite si tuto, kým odídem a po­mod­lím sa tam­to.

Ekumenický

36 Vtedy Ježiš prišiel s nimi na mies­to, ktoré sa volá Get­semani, a po­vedal učeníkom: Sad­nite si, kým odídem tam­to a po­mod­lím sa.

Bible21

36 Když Ježíš s učedníky do­razil na místo zvané Get­se­mane, ře­kl jim: „Po­saď­te se tu. Já se za­tím půjdu tamhle modlit.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček