EkumenickýMatúš26,35

Matúš 26:35

Evanjelium podľa Matúša

Peter mu po­vedal: Aj keby som mal s tebou zo­mrieť, ni­kdy ťa nezap­riem. Podob­ne hovorili aj os­tat­ní učeníci.


Verš v kontexte

34 Ježiš mu od­povedal: Amen, hovorím ti, že tej­to noci, skôr ako kohút za­spieva, tri razy ma za­prieš. 35 Peter mu po­vedal: Aj keby som mal s tebou zo­mrieť, ni­kdy ťa nezap­riem. Podob­ne hovorili aj os­tat­ní učeníci. 36 Vtedy Ježiš prišiel s nimi na mies­to, ktoré sa volá Get­semani, a po­vedal učeníkom: Sad­nite si, kým odídem tam­to a po­mod­lím sa.

späť na Matúš, 26

Príbuzné preklady Roháček

35 A Peter mu po­vedal: Ani keby som musel s tebou zo­mrieť, ni­kdy ťa nezap­riem! Podob­ne hovorili aj všet­ci os­tat­ní učeníci.

Evanjelický

35 Od­povedal Mu Peter: A čo by som aj umrieť mal s Tebou, ni­kdy Ťa nezap­riem. Podob­ne hovorili aj všet­ci učeníci.

Ekumenický

35 Peter mu po­vedal: Aj keby som mal s tebou zo­mrieť, ni­kdy ťa nezap­riem. Podob­ne hovorili aj os­tat­ní učeníci.

Bible21

35 Petr se ale dušoval: „I kdybych měl s te­bou zemřít, nikdy tě nezapřu!“ A podobně mlu­vi­li i všich­ni ostatní učedníci.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček