EkumenickýMatúš26,34

Matúš 26:34

Evanjelium podľa Matúša

Ježiš mu od­povedal: Amen, hovorím ti, že tej­to noci, skôr ako kohút za­spieva, tri razy ma za­prieš.


Verš v kontexte

33 Peter mu však po­vedal: Aj keby sa všet­ci nad tebou po­horšili, ja sa ni­kdy ne­pohorším. 34 Ježiš mu od­povedal: Amen, hovorím ti, že tej­to noci, skôr ako kohút za­spieva, tri razy ma za­prieš. 35 Peter mu po­vedal: Aj keby som mal s tebou zo­mrieť, ni­kdy ťa nezap­riem. Podob­ne hovorili aj os­tat­ní učeníci.

späť na Matúš, 26

Príbuzné preklady Roháček

34 Ježiš mu po­vedal: Ameň ti hovorím, že tej­to noci, prv než za­spieva kohút, tri razy ma za­prieš.

Evanjelický

34 Ježiš mu riekol: Veru, ti hovorím, že tej­to noci, skôr, ako kohút za­spieva, tri razy ma za­prieš.

Ekumenický

34 Ježiš mu od­povedal: Amen, hovorím ti, že tej­to noci, skôr ako kohút za­spieva, tri razy ma za­prieš.

Bible21

34 Ježíš mu od­po­věděl: „A­men, říkám ti, že ještě dnes v no­ci, než za­kokrhá ko­hout, mě třikrát zapřeš.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček