EkumenickýMatúš26,33

Matúš 26:33

Evanjelium podľa Matúša

Peter mu však po­vedal: Aj keby sa všet­ci nad tebou po­horšili, ja sa ni­kdy ne­pohorším.


Verš v kontexte

32 Ale po svojom vzkriesení vás predídem do Galiley. 33 Peter mu však po­vedal: Aj keby sa všet­ci nad tebou po­horšili, ja sa ni­kdy ne­pohorším. 34 Ježiš mu od­povedal: Amen, hovorím ti, že tej­to noci, skôr ako kohút za­spieva, tri razy ma za­prieš.

späť na Matúš, 26

Príbuzné preklady Roháček

33 A Peter od­povedal a riekol mu: Ak by sa aj všet­ci po­horšili na tebe, ja sa ni­kdy ne­pohorším!

Evanjelický

33 Od­povedal Mu Peter: Ak sa všet­ci po­horšia na Tebe, ja sa ni­kdy ne­pohorším.

Ekumenický

33 Peter mu však po­vedal: Aj keby sa všet­ci nad tebou po­horšili, ja sa ni­kdy ne­pohorším.

Bible21

33 „I kdy­by od tebe všich­ni odpadli,“ pro­hlásil Petr, „já ne­odpadnu nikdy!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček