EkumenickýMatúš26,32

Matúš 26:32

Evanjelium podľa Matúša

Ale po svojom vzkriesení vás predídem do Galiley.


Verš v kontexte

31 Vtedy im Ježiš po­vedal: Vy všet­ci sa tej­to noci nado mnou po­horšíte, lebo je na­písané: Budem biť pas­tiera a ovce stáda sa roz­pŕch­nu. 32 Ale po svojom vzkriesení vás predídem do Galiley. 33 Peter mu však po­vedal: Aj keby sa všet­ci nad tebou po­horšili, ja sa ni­kdy ne­pohorším.

späť na Matúš, 26

Príbuzné preklady Roháček

32 Ale keď vstanem z mŕtvych, predídem vás do Galilee.

Evanjelický

32 Ale po svojom vzkriesení predídem vás do Galiley.

Ekumenický

32 Ale po svojom vzkriesení vás predídem do Galiley.

Bible21

32 Až ale vstanu z mrt­vých, pře­de­jdu vás do Galileje.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček