EkumenickýMatúš26,31

Matúš 26:31

Evanjelium podľa Matúša

Vtedy im Ježiš po­vedal: Vy všet­ci sa tej­to noci nado mnou po­horšíte, lebo je na­písané: Budem biť pas­tiera a ovce stáda sa roz­pŕch­nu.


Verš v kontexte

30 Nato za­spievali chválo­spev a vy­šli na Olivový vrch. 31 Vtedy im Ježiš po­vedal: Vy všet­ci sa tej­to noci nado mnou po­horšíte, lebo je na­písané: Budem biť pas­tiera a ovce stáda sa roz­pŕch­nu. 32 Ale po svojom vzkriesení vás predídem do Galiley.

späť na Matúš, 26

Príbuzné preklady Roháček

31 Vtedy im po­vedal Ježiš: Vy všet­ci sa po­horšíte na mne tej­to noci, lebo je na­písané: Biť budem pas­tiera, a roz­pŕch­nu sa ovce stáda.

Evanjelický

31 Vtedy im po­vedal Ježiš: Vy všet­ci sa po­horšíte na mne tej­to noci, lebo je na­písané: Budem biť pas­tiera a roz­pŕch­nu sa ovce stáda.

Ekumenický

31 Vtedy im Ježiš po­vedal: Vy všet­ci sa tej­to noci nado mnou po­horšíte, lebo je na­písané: Budem biť pas­tiera a ovce stáda sa roz­pŕch­nu.

Bible21

31 Teh­dy jim Ježíš ře­kl: „V tuto noc ode mě všich­ni odpadnete. Je pře­ce psáno: ‚Bu­du bít pastýře a stádo ov­cí se rozprchne.‘

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček