EkumenickýMatúš26,30

Matúš 26:30

Evanjelium podľa Matúša

Nato za­spievali chválo­spev a vy­šli na Olivový vrch.


Verš v kontexte

29 Hovorím vám: Od­teraz už nebudem piť z tohto plodu viniča až do toho dňa, keď ho budem s vami piť nový v kráľovstve svoj­ho Ot­ca. 30 Nato za­spievali chválo­spev a vy­šli na Olivový vrch. 31 Vtedy im Ježiš po­vedal: Vy všet­ci sa tej­to noci nado mnou po­horšíte, lebo je na­písané: Budem biť pas­tiera a ovce stáda sa roz­pŕch­nu.

späť na Matúš, 26

Príbuzné preklady Roháček

30 A za­spievajúc pieseň vy­šli na Olivový vrch.

Evanjelický

30 Po­tom za­spievali pieseň a vy­šli na vrch Olivový.

Ekumenický

30 Nato za­spievali chválo­spev a vy­šli na Olivový vrch.

Bible21

30 A když za­zpíva­li žalm, ode­š­li na Olivetskou ho­ru.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček