EkumenickýMatúš26,26

Matúš 26:26

Evanjelium podľa Matúša

Keď jed­li, vzal Ježiš chlieb a dob­rorečil, lámal ho a dával učeníkom so slovami: Vez­mite, jedz­te, toto je moje telo.


Verš v kontexte

25 Nato po­vedal Judáš, ktorý ho zrádzal: Či som to ja, Rab­bi? Od­povedal mu: Ty si to po­vedal. 26 Keď jed­li, vzal Ježiš chlieb a dob­rorečil, lámal ho a dával učeníkom so slovami: Vez­mite, jedz­te, toto je moje telo. 27 Po­tom vzal kalich, vzdal vďaku a dal im ho so slovami: Pite z neho všet­ci,

späť na Matúš, 26

Príbuzné preklady Roháček

26 A keď jed­li, vzal Ježiš chlieb, a keď bol dob­rorečil, lámal a dával učeníkom a po­vedal: Vez­mite, jedz­te: toto je moje telo.

Evanjelický

26 Keď jed­li, vzal Ježiš chlieb, dob­rorečil, lámal a dával učeníkom hovoriac: Vez­mite, jedz­te! Toto je moje telo.

Ekumenický

26 Keď jed­li, vzal Ježiš chlieb a dob­rorečil, lámal ho a dával učeníkom so slovami: Vez­mite, jedz­te, toto je moje telo.

Bible21

26 Když jedli, Ježíš vzal chléb, požeh­nal, lá­mal a dal učedníkům se slovy: „Vez­mě­te a jez­te; toto je mé tělo.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček