EkumenickýMatúš25,42

Matúš 25:42

Evanjelium podľa Matúša

Lebo som bol hlad­ný a nedali ste mi jesť, bol som smäd­ný a nedali ste mi piť,


Verš v kontexte

41 Po­tom po­vie aj tým po ľavici: Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, ktorý je pri­pravený diab­lovi a jeho an­jelom. 42 Lebo som bol hlad­ný a nedali ste mi jesť, bol som smäd­ný a nedali ste mi piť, 43 prišiel som ako cudzinec a ne­prichýlili ste ma, bol som na­hý a ne­pri­odeli ste ma, bol som chorý a vo väzení a nenavštívili ste ma.

späť na Matúš, 25

Príbuzné preklady Roháček

42 Lebo som bol hlad­ný, a nedali ste mi jesť; smäd­ný som bol, a nedali ste mi piť;

Evanjelický

42 Lebo hlad­ný som bol, a nedali ste mi jesť; bol som smäd­ný, a nedali ste mi piť;

Ekumenický

42 Lebo som bol hlad­ný a nedali ste mi jesť, bol som smäd­ný a nedali ste mi piť,

Bible21

42 Ne­boť jsem hla­dověl, a ne­da­li jste mi najíst, měl jsem žízeň, a ne­da­li jste mi na­pít.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček