EkumenickýMatúš25,31

Matúš 25:31

Evanjelium podľa Matúša

Keď príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všet­ci an­jeli, za­sad­ne na trón svojej slávy.


Verš v kontexte

30 A toho ne­užitočného sluhu vy­hoďte von do tmy. Tam bude plač a šk­rípanie zubami. 31 Keď príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všet­ci an­jeli, za­sad­ne na trón svojej slávy. 32 Vtedy sa pred ním zhromaždia všet­ky národy. On od­delí jed­ných od druhých, ako pas­tier od­deľuje ovce od capov.

späť na Matúš, 25

Príbuzné preklady Roháček

31 A keď prij­de Syn človeka vo svojej sláve a všet­ci svätí an­jeli s ním, vtedy sa po­sadí na tróne svojej slávy,

Evanjelický

31 Keď Syn človeka príde vo svojej sláve a všet­ci an­jeli s Ním, po­sadí sa vtedy na trón svojej slávy.

Ekumenický

31 Keď príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všet­ci an­jeli, za­sad­ne na trón svojej slávy.

Bible21

31 „Až při­jde Syn člověka ve své slávě a s ním všich­ni an­dělé, po­sadí se na trůnu své slávy.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček