EkumenickýMatúš25,3

Matúš 25:3

Evanjelium podľa Matúša

Po­chabé si vzali lam­py, ale olej si so sebou ne­vzali.


Verš v kontexte

2 Päť z nich bolo po­chabých a päť roz­um­ných. 3 Po­chabé si vzali lam­py, ale olej si so sebou ne­vzali. 4 Roz­um­né si však vzali s lampami v nádobkách aj olej.

späť na Matúš, 25

Príbuzné preklady Roháček

3 Bláz­nivé vez­múc svoje lam­py ne­vzaly so sebou oleja;

Evanjelický

3 Tie po­chabé si totiž vzali lam­py, ale ne­vzali si olej;

Ekumenický

3 Po­chabé si vzali lam­py, ale olej si so sebou ne­vzali.

Bible21

3 Ty bláhové si s se­bou vzaly lampy, ale žádný olej.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček